กองกำลังสุรสีห์..โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ..นอนกลางดิน กินกลางทราย..ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ..และปฎิบัติภาระกิจที่สำคัญช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย – เชื้อสายกระเหรี่ยง ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
 ข่าวประชาสัมพันธ์

 คลิป.. 19 นาที

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

” เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

กองกำลังสุรสีห์..โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ..นอนกลางดิน กินกลางทราย..ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ..และปฎิบัติภาระกิจที่สำคัญช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย – เชื้อสายกระเหรี่ยง ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก

ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำโป่งแห้ง บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ในการสร้างฝายชะลอน้ำ แบบถาวรกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งและการเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ #

 วันที่ ๕ ธันวาคม

ของทุกปีตรงกับวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ และเป็นวันดินโลก ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ ๑๗ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน..วันศุกร์นี้ขอนำเสนอฝายชะลอน้ำแบบถาวร กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ในพื้นที่บริเวณอ่าง
เก็บน้ำโป่งแห้ง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกีบรติจากท่านพลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ นายทหารนอกราชการ ที่ปรึกษากอง
กำลังสุรสีห์ มาเป็นวิทยากรลงพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนบ้านห้วยม่วง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในการสร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวร
และ
พันเอก ชูพงษ์ สายอุบล
รองผู้บังคับหน่วย
เฉพาะกิจทัพพระยาเสือที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย- เชื้อสายกระเหรี่ยงตามแนวชายแดนภาคตะวันตก

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 คลิป.. 19 นาที

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

” เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

กองกำลังสุรสีห์..โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ..นอนกลางดิน กินกลางทราย..ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ..และปฎิบัติภาระกิจที่สำคัญช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย – เชื้อสายกระเหรี่ยง ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก

ในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำโป่งแห้ง บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ในการสร้างฝายชะลอน้ำ แบบถาวรกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งและการเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ #

 วันที่ ๕ ธันวาคม

ของทุกปีตรงกับวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ และเป็นวันดินโลก ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ ๑๗ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน..วันศุกร์นี้ขอนำเสนอฝายชะลอน้ำแบบถาวร กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ในพื้นที่บริเวณอ่าง
เก็บน้ำโป่งแห้ง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกีบรติจากท่านพลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ นายทหารนอกราชการ ที่ปรึกษากอง
กำลังสุรสีห์ มาเป็นวิทยากรลงพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนบ้านห้วยม่วง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในการสร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวร
และ
พันเอก ชูพงษ์ สายอุบล
รองผู้บังคับหน่วย
เฉพาะกิจทัพพระยาเสือที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย- เชื้อสายกระเหรี่ยงตามแนวชายแดนภาคตะวันตก

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว236 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.