” ข้าวของพ่อหลวง ร.๙ สืบสาน รักษา ต่อยอด ในหลวง ร.๑๐ “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

” ข้าวของพ่อหลวง ร.๙ สืบสาน รักษา ต่อยอด ในหลวง ร.๑๐ “

” เบื้องหลัง…รายการคืนคุณให้แผ่นดิน..ลงพื้นที่เพื่อวางแผนในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ในพื้นที่ชุมชนหนองจอก จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้พี่น้องประชาชนกว่า 200 ชีวิตเพื่อผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น.

 คนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 

 " การดำนา..นาโยน เกี่ยวข้าว..และการสีข้าว " 

” กระดูกสันหลังของชาติ ทุกคนต่างรู้ดีว่าหมายถึง อาชีพอะไร มันคงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากอาชีพชาวนา ชาวนาผู้ปลูกข้าว มาให้เราทุกคนได้กิน แต่ก็มักจะเป็นอาชีพที่ทุกคนต่างมองข้ามไปอีกเช่นกัน “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่เพื่อเตรียมแผนในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ของพี่น้องประชาชนชาวไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายมุสลิม จำนวนกว่า 200 คน และน้องๆเยาวชนชาวไทยโรงเรียนลำต้นกล้วยและน้องๆเยาวชนไทยเชื้อสายมุสลิม โรงเรียนลำต้นกล้วยในพื้นที่ชุมชนหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การทำนา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยว การปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ำเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี

วิธีเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียว ชาวไร่ชาวนาจะถือเคียวด้วยมือข้างที่ถนัด แล้วใช้เคียวเกี่ยวกระหวัดกอข้าวทีละกอ ในขณะเดียวกันก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับกอข้าวนั้น และออกแรงดึงเคียวให้คมเคียวตัดลำต้นข้าวให้ขาดออกมา โดยทั่วไปจะเกี่ยวให้มีความยาวของต้นข้าวห่างจากรวงข้าว ให้พอเหมาะที่จะนำไปฟาดข้าวได้สะดวก หรือให้มีความยาวของต้นข้าวพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไปได้ เช่น ใช้คลุมแปลงปลูกหอม กระเทียม ฯลฯ
เมื่อเกี่ยวข้าวได้เต็มกำมือแล้ว บางคนจะมัดข้าวเป็นมัดๆก่อนวางตากแดด แต่บางคนก็วางตากเลยโดยไม่มัดข้าว
การสีข้าวต้องมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการรับซื้อวัตถุดิบ คือข้าวเปลือก ผ่านขั้นตอนการผลิตต่างๆ จนกระทั่งการบรรจุหีบห่อ โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทำความสะอาดและแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวเปลือก
ภายหลังจากที่มีการคัดประเภทของข้าวเปลือก และได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ จะนำข้าวเปลือกมาทำความสะอาด โดยการแยกสิ่งเจือปนต่างๆออก โดยใช้เครื่องจักร 2 ประเภท คือ

 1. GRAIN SEPARATOR จะทำการแยกฝุ่น ฟาง กรวด ทราย และสิ่งเจือปนอื่นๆ
 2. DESTONER จะทำการแยกเม็ดหิน ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับข้าวเปลือก
  ขั้นตอนที่ 2 การกะเทาะเปลือก
  เพื่อที่จะแยกเอาเปลือกหุ้มเมล็ด ซึ่งเรียกว่า แกลบ (husk) ออกจากเมล็ดข้าว และเรียกข้าวในขั้นตอนนี้ว่า “ข้าวกล้อง” ในขั้นตอนนี้จะใช้เครื่องกะเทาะ (huller) ซึ่งเป็นลูกยางสองลูกหมุนเข้าหากันด้วยความเร็วต่างกัน หรือใช้เครื่องกะเทาะที่ทำด้วยแผ่นโลหะสองแผ่นบุด้วยหินหยาบ เพื่อให้เกิดการเสียดสี กะเทาะให้แกลบหลุดออกจากตัวเมล็ดข้าว ข้าวที่ได้จากขั้นตอนนี้ว่า ข้าวกล้องซึ่งยังมีเยื่อหุ้มเมล็ดและคัพภะติดอยู่ จากนั้นจึง แยกแกลบและข้าวเปลือกยังไม่ถูกกะเทาะออกจากข้าวกล้อง แกลบซึ่งเป็นผลพลอยได้จาการสีข้าว อาจนำไปใช้ เป็นเชื้อเพลิง

ขั้นตอนที่ 3 การแยกข้าวเปลือกที่ยังตกค้างอยู่ในข้าวกล้อง
จากการผ่านขั้นตอนที่ 2 นั้น อาจจะมีข้าวเปลือกอยู่ในข้าวกล้องอีก จึงต้องทำการแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อจะได้ข้าวกล้องที่ปราศจากการปะปนของข้าวเปลือกโดยจะทำการผ่านเครื่องจักร PADDY SEPARATOR ถึง 2 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 การขัดขาวและขัดมัน
การขัดขาวและขัดมัน (whitening and polishing) เป็นการขัดชั้นรำ (rice bran) ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มเมล็ด ออกจากข้าวกล้อง ให้เหลือเฉพาะส่วนของเอนโดเสปอร์ม และขัดมัน เพื่อให้ผิวเรียบเป็นเงาสะอาด รำข้าว ที่เป็นผลพลอยได้จากขั้นตอนนี้ประกอบด้วยเยื่อหุ้มเมล็ด คัพภะ มีไขมันสูง เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันรำข้าว
ขั้นตอนที่ 5 การคัดขนาดข้าวสาร
ภายหลังจากการที่ทำการขัดผิวให้เรียบเป็นเงาสะอาดแล้ว ก็จะทำการคัดเมล็ดข้าวสารที่มีความยาวแตกต่างกันไป เช่นเต็มเมล็ด 6/8 ,5/8 และ4/8 เป็นต้น และบรรจุไว้ในไซโล เพื่อทำการบรรจุในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนการสีข้าวนั้น จะสิ้นสุดเมื่อทำการขัดเมล็ดข้าวสารให้สะอาดและจะได้ผลิตภัณฑ์คือข้าวสารและปลายข้าว ปลายข้าวนั้นจะมีความยาวประมาณเท่ากับหรือน้อยกว่า 6/8 ของความยาวเมล็ดเต็ม
ระดับการสีให้แบ่งระดับการสีออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 1. สีดีพิเศษ (extra well milled) คือการสีขัดเอารำออกทั้งหมดจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษ
 2. สีดี (well milled) คือการขัดเอารำออกทั้งหมดจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามดี
 3. สีปานกลาง (reasonably well milled) คือการสีขัดเอารำออกเป็นส่วนมากจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามพอสมควร
 4. สีธรรมดา (ordinarily milled) คือการสีขัดเอารำออกแต่เพียงบางส่วน อย่าพลาดติดตามชมกระดูกสันหลังของประเทศชาติ…รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
  คุณสุรีย์พร ดวงทอง
  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
  พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว291 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.