ชมรมกอล์ฟสัมพันธ์ ปปร.24 จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างกันในรุ่น ปปร.24

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ชมรมกอล์ฟสัมพันธ์ ปปร.24 จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างกันในรุ่น ปปร.24 

    เมื่อวันพุธที่ 25 พ.ย.63 เวลา 13.00 น. ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานชมรมกอล์ฟสัมพันธ์  ปปร.24 ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟ เพื่อกระชับความสัมพันธ์นักบริหารระดับสูงที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 24 (ปปร.24) ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง ณ สนามกอล์ฟซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล จ.ปทุมธานี

อ่านแล้ว151 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.