จังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
    จังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน อุตสาหกรรมจังหวัดและพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด มาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก
   ทั้งนี้ การทำบุญตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุ จะอุ้มบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ซึ่งประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย ร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นประจำและต่อเนื่อง นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
                              ///////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว133 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.