อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับ นักศึกษารุ่นที่24(ปปร.24)สถาบันพระปกเกล้า

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับ นักศึกษารุ่นที่24(ปปร.24)สถาบันพระปกเกล้า

เมื่อวันที่10พย.63 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้การต้อนรับ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การพร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระยอบประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาระดับสูง (ปปร.24)สถาบันพระปกเกล้า “บ้านดุสิตธานี”ณ ห้องประชุม4อาคาร1 ชั้น5 กรมส่งเสริมการเกษตร

อ่านแล้ว117 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.