ร้อยเอ็ด ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัด เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ให้การติดตาม การสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การ์ดไม่ตก การรักษาระยะห่าง การจัดเตรียมสถานกักกันตัว โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ที่ใช้เป็นสถานที่กักกัน รองรับผู้กักกัน จำนวน 13 ห้อง จำนวน 13 คน เป็น local quarantine ของจังหวัดร้อยเอ็ด การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง แรงงานต่างด้าวจากประเทศเมียนม่า ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำชับให้ส่วนราชการทุกส่วนรณรงค์วัคซีนประจำวัน ป้องกันโควิด 19… วัคซีน “ DMHT ” D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว ////// คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว156 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.