” เบื้องหลัง…บันทึกเทป ” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์

” เบื้องหลัง…บันทึกเทป “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

“ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดในแผ่นดินไทย… รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลุยไปทุกแห่งหนถึงแม้บางพื้นที่เสี่ยงอันตรายทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุ่มเททั้งชีวิต..เพื่อคืนคุณให้แผ่นดิน….และตอบแทนแผ่นดินไทยพร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวความจริงและเที่ยงตรง แม่นยำในการนำ
เสนอการปฎิบัติหน้าที่ภาระกิจของตำรวจตระเวนชายแดนที่ปกป้องอธิปไตย..รักษาปกป้องผืนป่าดงดิบชื้นของแผ่นดินไทยป่าฮาลา – บาลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
รายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการทุกเทปเพื่อขอมอบให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนที่เป็นเจ้าของรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน…ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น. ความยาวเนื้อหา 19 นาที “

” เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”
คำขวัญตำรวจตระเวนชายแดน

เสียสละ:
หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งเห็นความทุกข์ของผู้อื่นมากกว่าตนเป็นสำคัญ ดังที่ปรากฎในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน
“ความผาสุขของประชาชน อยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน”
อดทน:
หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฎิบิติงานที่ยากลำบากอย่างไม่ท้อถอย ความมีวินัยและตั้งใจปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ดำรงตนอย่างมีเกียรติ:  หมายถึง การปฏิบัติตนอย่างเรียบ ง่าย ประหยัดขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนอย่างแท้จริง         
…ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาผืนป่าและอาณาธิปไตยของประเทศ….ผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง “

"เมื่อมีตน ไม้ ก็ย่อมมีชีวิต "

” เราเดินทางไปทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นผืนป่า หรือผืนน้ำ “

” เรายึดมั่นในหน้าที่ และทำดีทุกวัน “

  ภาพเบื้องหลัง......

” นอนกลางดิน กินกลางทราย… ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน…สัมผัสด้วยตนเองในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน กับการปฎิบัติหน้าที่พิทักษ์ป่าดงดิบชื้น ป่าฮาลา – บาลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
มรดกล้ำค่าของแผ่นดินไทยและการปฎิบัติภารกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ และ เจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย๒ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา “

หมอกยามเช้าโรยตัวไปทั่วสันกาลาคีรี ต้นน้ำสองสายเล็กๆ จากหุบเขาไหลรวมเป็นคลองฮาลา ก่อนลัดเลาะเลื้อยไปตามร่องเขาไปสุดที่คอนกรีตกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเขื่อนบางลางแล้วแยกเป็นแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำสุไหงโก-ลก แม่น้ำสามสาย
นี้ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เสียงส่ำสัตว์ของป่าดิบชื้นร้องโหยหวนชวนวิเวกวังเวงใจแก่ผู้มาเยือนยิ่งนัก แม้เสียงนกป่าและไก่ป่าจะเจื้อยแจ้วแทรกขึ้นมาบ้างบางครั้ง เมื่อมารวมกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แล้วป่าผืนนี้ก็น่ากลัวสำหรับคนแปลกหน้าอยู่ดีแต่เสียงน่ากลัว
แต่เสียงดังกล่าวเปรียบเหมือนมโหรีที่คุ้นชินสำหรับ เจ้าหน้าที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ค่ายพญาลิไท โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย ๒ ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
เรือท้องแบนของตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๔ พร้อมอาวุธทันสมัยครบมือ…เริ่มในการปฎิบัติหน้าที่ในผืนป่าดงดิบชื้น ป่าฮาลา – บาลา ตั้งแต่ยามเช้าจนสิ้นแสงพระอาทิตย์ก็ยังปฎิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ มนตรี คำแหง ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดินลงพื้นที่บันทึกเทปการปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา การปฎิบัติหน้าที่ภารกิจ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงในแต่ละวัน…..เดินเท้าเข้าป่าดงดิบชื้น…ต้องพบกับทากเจาะดูดเลือด…สัตว์อสรพิษและพันธุ์พืชที่มีพิษ…ต้องเดินเท้าลุยผ่านลำห้วยและแม่น้ำที่เราไม่สามารถทราบว่า ….ใต้ผืนน้ำที่ลึกลับจะมีอะไรบ้างและความหนาวเหน็บในป่าดงดิบชื้นและเสื้อผ้าที่สวมใส่ในการปฎิบัติภาระกิจในแต่ละวันเปียกชื้นตลอดทั้งวัน…

…รายการคืนคุณให้แผ่นดิน…ต้องการนำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนและเยาวชนไทยได้รับทราบคำว่า…

” นอนกลางดิน กินกลางทราย “
และการปฎิบัติหน้าที่ภารกิจแต่ละวันของตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ค่ายพญาลิไท โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย ๒ ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
การปฎิบัติภาระกิจตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ ป่าดงดิบชื้น ป่าฮาลา – บาลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ความหมายคำว่า……

” นอนกลางดิน กินกลางทรายเป็นอย่างไร..”

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน…นำมาถ่ายทอดสะท้อนออกมาให้ผู้ชมทางบ้านติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศ เป็นผืนป่าที่ประกอบไปด้วยผืนป่าสองผืน คือ ป่าฮาลา ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และ ป่าบาลา ในพื้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส แม้ป่าทั้งสองผืนนี้จะไม่ได้ติดเป็นป่าผืนเดียวกัน แต่ทว่าในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกัน
โดยคำว่า “บาลา” มาจากคำว่า “บาละห์” ที่แปลว่า “หลุด” หรือ “ปล่อย” มีที่มาจากช้างเชือกหนึ่งที่หนีเข้าป่าฝั่งอำเภอแว้ง และคำว่า “ฮาลา” หมายถึง “อพยพ” หมายถึง ผู้คนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากตัวเมืองปัตตานีในอดีต จนมาอาศัยอยู่เป็นชุมชนรอบ ๆ ชายป่า โดยป่าแห่งนี้อาจเรียกชื่อสลับกันได้ว่า บาลา-ฮาลา โดยผู้คนที่อยู่ในอำเภอแว้งจะเรียกว่า “บาลา-ฮาลา” แต่คนที่อาศัยในอำเภอเบตงจะเรียกว่า “ฮาลา-บาลา”

อย่าพลาดติดตามชมแม้แต่เสี้ยววินาทีในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศติดตามชมเร็วๆนี้…..ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว227 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.