” ศาสนาทุกศาสนาล้วนสอนคนให้เป็นคนดีได้ทั้งนั้น “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
 ข่าวประชาสัมพันธ์

” ศาสนาทุกศาสนาล้วนสอนคนให้เป็นคนดีได้ทั้งนั้น “

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก…เดินทางบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน , กราบสรีระสังขารหลวงปู่ทิม เกจิดัง และ ชมศิลปะลายรดน้ำที่สวยงาม แดนบุญ วัดพระขาว เมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อม สุรีย์พร ดวงทอง , ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน บันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินและสนทนาธรรม พระครูสังฆภาววิจิตร ( สุนทร สุนทโร )เจ้าอาวาสวัดพระขาว
วัดพระขาว สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ หมู่ที่๓ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ตั้งวัดทีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของบริเวณที่ตั้งวัด ทิศเหนือและทิศใต้ มีบ้านล้อมทั้งสองทิศ ทิศตะวันออกถนนหลวง ทิศตะวันตกมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตลอดปีวัดพระขาวสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ทางวัดได้ทำการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ทดแทนหลังเดิม ซึ่งชำรุดทรุดโทรมทำการก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ภายในอุโบสถ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบประเพณี เช่นพุทธประวัติ ไตรภูมิ มารผจญ ทศชาติ และภาพทวารบาล และ
ชมกิจกรรมลายรดน้ำที่สวยงามบนเรือนศาลาไม้และจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์สวยงามอลังการ
มณฑปปลายรดน้ำ อัตตสันตมหาเถราจารย์
ศิลปะลายรดน้ำ เป็นงานศิลปกรรมที่นับได้ว่า เป็นภูมิปัญญาชั้นสูงของบรรพบุรุษครูช่างของไทย มีการคิดค้นกรรมวิธีการสร้างสรรค์ การใช้วัสดุธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ เช่น ยางรัก กาวกระถิน หินหรดาล และทองคำเปลว ผลงานดังกล่าวปรากฎหลักฐานตั้งแต่สมัยล้านนา มาจนถึงรัตนโกสินทร์
งานศิลปะลายรดน้ำ ได้พัฒนาสูงสุดในสมัยอยุธยาตอนปลาย ทั้งทักษะฝีมือได้อย่างประณีตงดงามภาพจิตรกรรมลายรดน้ำ ภายในมณฑปหลังนี้ มีคุณค่าทางศิลปะ และมีหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ที่มีอยู่ภายในภาพจิตกรรม เช่น ภาพไตรภูมิ ได้นำเสนอ ความคิดเรื่องแผ่นดินธรรมราชา ภาพมงคล 108 ทศชาติชาดก พุทธประวัติ วิปัสสนาญาณ ธุดงควัตร อสุภกรรมฐาน และ ปริศนาธรรม เป็นต้น

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ

CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว214 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.