เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน

” รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมงานวันสถาปนา ๓๘ ปี กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์และ พิธีเทวามังคลาภิเษกพระสยามเทวาธิราช , พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ค่ายไพรีระย่อเดช ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นำกระเช้าผลไม้สดร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ ๓๘ ปี กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ และเป็นตัวแทนนายอนันต์ เหยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโค่
เลเท็กซ์ จำกัด
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพปลูกยางพาราซื้อน้ำยางพาราเพื่อผลิตหมอนยางพารา
และที่นอนยางพาราเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายโดยนำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 ตาม
มาตราฐานสากลโดยได้มอบหมอนยางพาราเพื่อสุขภาพร่างกาย
งานวันสถาปนาครบรอบ ๓๘ ปี กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ และพิธีเทวามังคลาภิเษก
พระสยามเทวาธิราช พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
พลตรี ปิยะพงศ์ กลิ่นพันธุ์
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และอดีต ผบ.พล.ร.๒ รอ. ประธานในพิธีวันสถาปนา ๓๘ ปี กรมทหารราบที่๑๒ รักษาพระองค์ (ร.๑๒ รอ.)และพิธีเทวามังคลาภิเษกพระสยามเทวาธิราช พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พันเอก เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์( รอง ผบ.พล.ร.2รอ.)ที่ขยับขึ้นมาจาก ผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๒ รักษาพระองค์ และ อดีต ผบ.พล.ร.๒ รอ. ณ ค่ายไพรีระย่อเดช อำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้ ร.๑๒ รอ. ทำหน้าที่ในกองกำลังบูรพา และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกับหน่วยงานอื่นในพัฒนาตามแนวชายแดนด้านตะวันออก อำเภอตาพระยา, อำเภออรัญประเทศ ,อำเภอโคกสูง และ อำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหน่วยงานราชการ ,ทหาร , ตำรวจ
เอกชน และ พี่น้องประชาชนในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมงานในครั้งนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว271 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.