ร้อยเอ็ด ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 ที่ โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภอเมืองสรวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อสม.และประชาชน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชน แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและทั่วถึง และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีมีสุข มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการบริการของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำไปปล่อยลงในบ่อ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารในครอบครัว มอบจักรยานให้แก่นักเรียน จำนวน 20 คัน ให้กับนักเรียนที่เรียนดี ฐานะยากจน มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลคู่เมืองอีกจำนวน 100 ชุด อีกด้วย

///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว156 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.