กรมธนารักษ์เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำที่ราชพัสดุ มาสนับสนุนโครงการสำคัญของรัฐบาล

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

กรมธนารักษ์เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยข้าราชการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำที่ราชพัสดุ
มาสนับสนุนโครงการสำคัญของรัฐบาล

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ กรมธนารักษ์ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาทรัพย์สิน จำกัด ร่วมแถลงข่าวโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พร้อมทั้งเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมธนารักษ์ สำนักงาน ก.พ. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ในการพัฒนาที่พักอาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม (คอนโด) 7 ชั้น มีผู้สนใจจองโครงการจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ ให้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้น (Pre approve) โดยระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ก็ดำเนินการคู่ขนานในการสรรหาบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย

 1. แปลง กห.0475 (บางส่วน) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
  บริษัท กิจการร่วมค้าแสงเจริญและพรพิศาล
 2. แปลง กท.1060 ถนนเพชรบุรี เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
  บริษัท กิจการร่วมค้าไลก้าไลก้า บิวดิ้ง
 3. แปลง คท.2918 (บางส่วน) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
  อยู่ระหว่างการคัดเลือกของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
 4. แปลง นบ.380 (บางส่วน) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  อยู่ระหว่างการคัดเลือกของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

อย่างไรก็ตามกรณีแปลงที่ยังมีผู้จองไม่เต็มจำนวน คณะกรรมการฯ ได้มีการปรับเพิ่มคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ จากข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการประเภทอื่น และขยายระยะเวลาการรับจองจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

สำหรับโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612
(บางส่วน) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 31-1-89 ไร่ ก็ได้ผู้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเช่นกัน คือ บริษัท กลอรี่ เมคเกอร์ จำกัด

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจโครงการฯ จำนวนมาก กรมธนารักษ์จึงมีแนวคิดในการจัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการ โดยนำที่ราชพัสดุมารองรับการพัฒนาสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการเพิ่มเติม ภายใต้โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ อีก 9 พื้นที่ ประกอบด้วย 1) กรุงเทพมหานคร 2) นครนายก 3) สงขลา 4) สุราษฎร์ธานี 5) ประจวบคีรีขันธ์ 6) เชียงราย 7) อุบลราชธานี 8) อุดรธานี 9) มหาสารคาม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการประเภทอื่น โดยไม่ต้องมีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของโครงการ แต่หากผู้เข้าร่วมโครงการมีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการฯ จะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นลำดับแรกและจะได้รับสิทธิการเช่า 30 ปี อีกด้วย

นอกจากนี้ นายยุทธนา ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 กรมธนารักษ์จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลความร่วมมือการดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ กองทัพบก ณ สวนสาธารณะเบญจกิติ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเพื่อให้การก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 กรมธนารักษ์จะมีพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 141-2-64 ไร่ ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Phuket Medical Tourism into a World Class Medical and Wellness Tourist
Destination) โดยจัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร (International Health Plaza) ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ (Premium Long Term Care) ศูนย์ใจรักษ์ (Hospice Care) และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร (Rehabiitation Center) ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งสวนป่า “เบญจกิติ”ทางกรมธนารักษ์จะจ้างวิศวะก่อนมาออกแบบหอชมเมือง ตรงบริเวณที่เคยก่อสร้างโรงงานยาสูบเพื่อ สร้างปอดให้กรุงเทพและสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาว กทม. และ ได้ชมทัศนียภาพและ ความ งามของกรุงเทพ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2564 ด้วย นายยุทธนากล่าวทิ้งท้าย.

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)

หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน

T.Newsman007Online

อ่านแล้ว124 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.