ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ และเพื่อนนักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 24ได้ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ และเพื่อนนักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 24ได้ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563

   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้สถาบันพระปกเกล้าตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวง วัดพุทไทยสวรรค์ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีนายวุฒิสาร ตันไขย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2563ภายในงานยังมีดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ และเพื่อนนักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 24ได้ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ในครั้งนี้

อ่านแล้ว124 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.