ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...


ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาณ วัดวิมลภาวนาราม จ.ปทุมธานี
(สาขาวัดนาหลวง) อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์ ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นวันทอดถวาย
ประธานฝ่ายสงฆ์
พระอธิการสุขขี สุขิโต(เจ้าอาวาส)
ประธานฝ่ายฆราวาส
พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1
รองประธาน
พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร รองผบช.ภ.1
พล.ต.ต.สุภธีร์ บุญคลอง รองผบช.ภ.1
พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี
ดร.ชัยรัตน์ จำนงการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1และครอบครัว
ณ วัดแห่งนี้ เป็นสถานที่สังฆกรรมและปฏิบัติธรรม สงบเงียบและร่มรื่นทำให้ผู้มาปฏิบัติธรรม นั่งวิปัสสนาได้อยู่กับธรรมชาติแท้จริงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลส ขัดเกลาจิตใจของเราให้เป็นพุทธะ คือเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นและผู้เบิกบาน ซึ้งเป็นสถานที่ ที่ประชาชนแถวชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงได้มาใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม แต่สิ่งที่ยังต้องพัฒนาและสร้างคือโบสถ์ ที่สร้างไม่สำเสร็จ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานั้นร่วมกันสร้างเพื่อให้วัดนั้นได้มีสถานที่มีความพร้อมเพียงในการรับรองผู้มาใช้ปฏิบัติฯ
สุดท้ายนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ
จงบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

อ่านแล้ว72 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.