ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ และเพื่อนนักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 24 ร่วมบริจาคจตุปัจจัยจำนวนเงิน 100,000 บาท ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ และเพื่อนนักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 24 ร่วมบริจาคจตุปัจจัยจำนวนเงิน 100,000 บาท ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 โดยมีนายวุฒิสาร ตันไขย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้รับมอบณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น5 ฝั่งทิศใต้

อ่านแล้ว480 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.