” เบื้องหลัง..กลางทะเลสาบป่าฮาลา – บาลา ..การบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 1 สัปดาห์ “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

” เบื้องหลัง..กลางทะเลสาบป่าฮาลา – บาลา ..การบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 1 สัปดาห์ “

” ปลากระโดด…แห่งเดียวในประเทศไทย
เขื่อนบางลาง..กลางทะเลสาบป่าฮาลา – บาลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา “

คืนเดือนมืดสนิทกลางทะเลสาบฮาลาบาลาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เหนือเขื่อนบางลาง ซึ่งอุดมสมบรูณ์ไปด้วยปลาและสัตว์น้ำจืดนานาชนิด หาชมได้ยากมาก....ปลากระโดด แห่งเดียวในเขื่อนบางลาง..ทะเลสาบป่าฮาลา- บาลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศ เป็นผืนป่าที่ประกอบไปด้วยผืนป่าสองผืน คือ ป่าฮาลา ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และ ป่าบาลา ในพื้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส แม้ป่าทั้งสองผืนนี้จะไม่ได้ติดเป็นป่าผืนเดียวกัน แต่ทว่าในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกัน

โดยคำว่า “บาลา” มาจากคำว่า “บาละห์” ที่แปลว่า “หลุด” หรือ “ปล่อย” มีที่มาจากช้างเชือกหนึ่งที่หนีเข้าป่าฝั่งอำเภอแว้ง และคำว่า “ฮาลา” หมายถึง “อพยพ” หมายถึง ผู้คนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากตัวเมืองปัตตานีในอดีต จนมาอาศัยอยู่เป็นชุมชนรอบ ๆ ชายป่า โดยป่าแห่งนี้อาจเรียกชื่อสลับกันได้ว่า บาลา-ฮาลา โดยผู้คนที่อยู่ในอำเภอแว้งจะเรียกว่า “บาลา-ฮาลา” แต่คนที่อาศัยในอำเภอเบตงจะเรียกว่า “ฮาลา-บาลา”

อย่าพลาดติดตามชมแม้แต่เสี้ยววินาทีในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศเร็วๆนี้ ..ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว312 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.