อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ แจกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ สนองนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยนายธำรงค์ ทองตัน ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และนายสมมาตร มณีหยัน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ ลงพื้นที่มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารักษ์” ในการนี้ นายวิรัช เกตุนวม ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ นายนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร และนางกาญจนา บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี ให้การต้อนรับ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า วันนี้ได้มามอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุของจังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง เป็นจังหวัดที่ 11 ซึ่งการจัดพิธีฯของจังหวัดนครสวรรค์ในครั้งนี้เป็นการมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุรอบที่สอง ซึ่งในรอบแรกนั้นได้รับเกียรติจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเข้าร่วมมอบสัญญาเช่าฯ ไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

นายยุทธนาฯ กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินการในวันนี้ ได้นำที่ดินราชพัสดุแปลงเขตประกาศหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ.2483 ตำบลหนองหลวง อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ นำมาจัดให้ราษฎรผู้ครอบครองเช่าที่ราชพัสดุจำนวน 960 ราย เนื้อที่ประมาณ 2,456 – 1 – 88 ไร่ โดยเช่าเป็นที่อยู่อาศัยในอัตราค่าเช่า 25 สตางค์ ถึง 75 สตางค์ต่อตารางวา ต่อเดือน และเช่าเพื่อประกอบการเกษตร ในอัตราค่าเช่า 20 บาท ต่อไร่ ต่อปี ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างดียิ่ง โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก มาร่วมมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุด้วย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ การมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าว จะเป็นการให้สิทธิการเช่าเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตรให้แก่ราษฎรที่เข้าครอบครองที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 และไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎร เพื่อให้ราษฎรเข้าสู่ระบบการเป็นผู้เช่ากับกรมธนารักษ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกคนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญคือ ภาคประชาชนผู้ถือครองที่ราชพัสดุ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ดียิ่งขึ้น นายยุทธนาฯ กล่าวในตอนท้าย

อ่านแล้ว161 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.