ผู้ว่ายะลา เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น ของดีบ้านปิยะมิตร นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ นับพันร่วมงาน พร้อมทานทุเรียนและผลไม้นานาชนิดฟรี ในงาน คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 27 ส.ค.59นายดลเดช พัฒนรัฐ ผวจ.ยะลาพร้อมด้วย นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง นายวิรัต แซ่ตัน นายก อบต.ตาเนาะแมเราะ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่   ร่วมเปิดงาน เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น ของดี ของหมู่บ้านปิยะมิตร 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา  โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ นับพันคนเดินทางมาร่วมทานทุเรียนและผลไม้นานาชนิดฟรี ในงานกว่า 1,500 คน

ข่าว30

โดยภายในงานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ ได้ร่วมการแข่งขันกินทุเรียน แข่งขันกินไก่เบตง แข่งขันกินปลาจีนนึ่ง แข่งขันกินวิบากผลไม้ ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ และผู้ที่ไปเที่ยวงานจะได้ชิมผลไม้รสเด็ดหลากหลายชนิดฟรีตลอดทั้งงาน สร้างความสนุกสนานให้กับเป็นอย่างมาก

ข่าว29

นายวิรัต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา จัดงาน เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น ของดีบ้านปิยะมิตร 1 ครั้งที่ 5 ขึ้น ที่บริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมประจำปีของเกษตรกร รวมทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นยอดขาย และรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ และตำบลใกล้เคียงในอำเภอเบตง รวมทั้งเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เกิดความรัก และความหวงแหนรักษ์ถิ่นที่อยู่ และได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าว26

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านปิยะมิตร 1 ซึ่งเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ของอดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา

ข่าว27

อ่านแล้ว3772 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.