” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก..ออกอากาศวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
เวลา 13.40 – 14.00 น.

” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “

” การสร้างฝายชะลอน้ำ …แบบกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “

“การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้น้ำค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วย”
พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก  กองทัพภาคที่ ๑ โดย กองพลทหารราบที่ ๙ ,กองกำลังสุรสีห์ ในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ณ

บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “

กิจกรรมการสร้างฝาย
ชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวรตามแนวชายแดนภาคตะวันตกเพื่อน้อมรำลึกพระ
มหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาส
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

การสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก โดยได้รับเกียรติ
วิทยากรกิตติมศักดิ์ พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์ มาถ่ายทอดให้ความรู้แก่พี่ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตกในการสร้างฝายชะลอน้ำและมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมการเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ
ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำฝายกึ่งถาวร
ได้รับเกียรติจาก

ท่านชาตรี จันทร์วีระชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์

พันเอก ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก

กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร

จิตอาสาพระราชทาน

ส่วนราชการในท้องถิ่น กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,และพี่น้องประชาชนบ้านป่าละอู , พร้อมน้องๆ ชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเนศวรป่าละอู
ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มาร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำฝายแบบกึ่งถาวร
ส่วนราชการ , ผู้นำท้องถิ่น, เอกชนและราษฎร์ต้องการอบรมและเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี….

 หมายเลขโทรศัพท์ 091-787-9641 

สามารถติดต่อในเวลาราชการ

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว540 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.