ผวจ. ,ผบช.ภ.1,ผบก.จว.นนทบุรี และคณะกต.ตร.จว.นนทบุรี ร่วมกันสร้างกุศล เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ผวจ. ,ผบช.ภ.1,ผบก.จว.นนทบุรี และคณะกต.ตร.จว.นนทบุรี ร่วมกันสร้างกุศล เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2563 

    วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม  2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมชั้น 2

วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

   ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ท.อำพล -นางนฤมล บัวรับพร ผบช.ภ.1และภริยา พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.จว.นนทบุรี

ประธานเจ้าภาพอุปถัมถ์และเป็นประธานในพิธีฯ

       โดยมี ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานกต.ตร.ภ.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) ,นายประเสริฐ สิทธิสาครศิลป์ ,นายสุพจน์ โภชนพาณิชย์  และคณะกต.ตร.จว.นนทบุรี ที่ปรึกษาฯ เป็นรองประธานเจ้าภาพอุปถัมป์

     ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ที่วัดโบสถ์ดอนพรหม ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ 30 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง นนทบุรี ประวัติเป็นวัดที่สร้างเมื่อสมัย อยุธยาตอนปลายมีอายุประมาณ 200 กว่าปีมีพระพุทธรูปหินศิลาปางมารวิชัยชื่อว่า ” หลวงพ่อแสง” ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ให้ความเคารพกราบไหว้สักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเนื่องด้วยปัจจุบันทางวัดได้ก่อสร้างวิหารเพื่อเป็นเสนาวัตถุภายในวัดแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

           ดังนั้นทางวัดจึงได้ระดมปัจจัยในการก่อสร้างวิหาร และขอเจริญพรบอกบุญไปยังญาติโยมสามารถร่วมบริจาคปัจจัยเพื่ออนุเคราะห์ในการก่อสร้างให้สำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ทั้งนี้ ทางคณะกต.ตร.จว.นนทบุรีและที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมบุญยอดเงินจำนวน 399,999 บาท  ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาจงมีแต่ความสุขความเจริญในทุก ทิวาราตรีเทอญ

อ่านแล้ว472 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.