เคารพกฏจราจร ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เคารพกฏจราจร ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา นำโดยคุณสุธรรม ศิริบุณยวัฒน์ คณะกรรมการ กต.ตร. (ด้านกฎหมาย) สน.ยานนาวา และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.ยานนาวา ดร.ธำรงศักดิ์ ดำรงศิริ ประธาน กต.ตร. และคุณสมยศ ศรีสำราญ รองประธาน ร่วมนำเสนอโครงการนำร่อง

“เคารพกฎจราจร ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ถนนเจริญกรุง โดยใช้ธงสัญลักษณ์ STOP HERE เพื่อเตือนผู้ขับขี่ ให้หยุดรถทุกครั้งตรงทางข้าม ทางม้าลาย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และรณรงค์ร่วมสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในเขตท้องที่ สน.ยานนาวา ซึ่งเป็น 2 ใน 6 ภาระกิจหลักของ กต.ตร. คือ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 2. ความปลอดภัยด้านจราจร และจะขยายโครงการไปยังจุดอื่นๆต่อไป โดยเฉพาะหน้าโรงเรียนต่างๆในเขตท้องที่ของ สน.ยานนาวา โดยให้นักเรียน และผู้ปกครองได้เรียนรู้และปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในเขตโรงเรียน

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ระบุไว้ว่า กรณีที่ผู้ใช้รถไม่จอดหรือหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย มีความผิดตามกฎหมาย

มาตรา 21 “ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ แสดงให้ทราบ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร”

ให้อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ในประกาศด้วย” ส่วนโทษ มีการกำหนดไว้ตามมาตรา 152 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

อ่านแล้ว234 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.