พระราชทานแจกันดอกไม้ให้กับ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานแจกันดอกไม้ให้กับ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ. เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น ด้านต้นแบบนักสังคมสงเคราะห์ ของสมาคมหนังสือพิมพส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องบอลลูน 1 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

พร้อมกันนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่

นายอดุล จันทรศักดิ์ อดีตอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ด้าน “ต้นแบบนักกฎหมายทำงานเพื่อสังคม”

และ นางพรวรินทร์​ นุตราวงศ์​ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้าน “พยาบาลผู้มีจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้จากไปอย่างมีความสุข”

อ่านแล้ว196 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.