พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน แนะ “ธรรมสามสหาย” หลักธรรมที่ทำให้เข้าใจธรรมชาติของโลก

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

​โลกใบนี้หมุนโคจรไปอย่างราวกับไม่มีวันสิ้นสุด การที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากเราเข้าใจกฎธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนักที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจการตั้งอยู่ ดับไป และความไม่แน่นอนของทุกสิ่งบนโลก เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราทุกคนได้รับโอกาสดี ที่พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) วัดฝายหิน จ. เชียงใหม่ ได้มาบรรยายธรรมบนเวที “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ในหัวข้อ “ธรรมสามสหาย” ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 1111 AB ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม
​พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน เล่าว่า กฎธรรมชาติสามารถอธิบายได้ด้วยหลักธรรมสามสหาย ได้แก่ หนึ่ง กฎธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง หรือ “ไตรลักษณ์” สอง กฎธรรมชาติของความเป็นเหตุเป็นผล หรือ “อริยสัจ 4” และ สาม กฎธรรมชาติของความเป็นปัจจัยโยงใยกัน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองโดยโดดเดี่ยว หรือ “ปฏิจจสมุปบาท”สามสิ่งนี้คือสามสหายหรือสามเกลอซึ่งปรากฎอยู่ใน“ธรรมนิยาม”
​สหายท่านที่หนึ่ง “พระไตรลักษณ์” ประกอบด้วย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดั่งคำของหลวงปู่ชา “มันบ่แน่ อิหยั่งๆ มันก็บ่แน่” สวยหรือ มันก็บ่แน่ เดี๋ยวมันก็เหี่ยว เดี๋ยวมันก็แก่ ไม่สวยหรือ ไปเกาหลีกลับมาก็สวยปิ๊งได้ เพราะฉะนั้นอะไรมันก็ไม่แน่นอนสิ่งนี้คือ “อนิจจัง” สิ่งปรุงแต่งทั้งเหล่าล้วนแล้วแต่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา การที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลง จะต้องมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้อง เราจะเห็นอนิจจังเมื่อเราเปรียบเทียบสิ่งใน อดีต กับปัจจุบันและอนาคต เมื่อพูดถึง “ทุกขัง” ทุกข์ คือ ความทนอยู่ไม่ได้ เหตุของทุกข์คือ ตัณหา ที่เราทุกข์เพราะเราเล่นกับความอยาก อยากได้สิ่งนั้น อยากได้สิ่งนี้ อยากเป็นสิ่งนั้น อยากเป็นสิ่งนี้ หากท่านทั้งหลายลองถามตัวเองว่า “บนโลกใบนี้มีอะไรตามใจเราอย่างแท้จริงไหม” แม้แต่ร่างกายของเรา พ่อ แม่ พี่ น้อง สามี ภรรยาของเรา หากพิจารณาดูแล้ว เกือบจะทุกสิ่งบนโลกใบนี้มันพร้อมที่จะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ทั้งสิ้น ดังนั้น การกำหนดรู้ทุกข์ไม่ใช่การไปนั่งทนทุกข์ แต่เป็นการตั้งคำถามว่ามีอะไรไหมที่มันจะต้องสนองกับความต้องการของเราอย่างแท้จริงมีไหม คำตอบก็คือ “ไม่มี” นั่นแหละคือ “อนัตตา” ไม่มีอะไรที่เป็นที่พึ่งพาได้อย่างแท้จริง ดังนั้น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ใช่สิ่งที่มีไว้ท่อง แต่เป็นสิ่งที่มีไว้ให้เราสำเหนียงว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างมันไม่ตามใจเรา และสุดท้ายมันหาสาระไม่ได้ ดังนั้น เราจะไปเกาะ ไปเกี่ยว ไปเหนี่ยว ไปรั้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์
​สหายท่านที่สอง “อริยสัจ 4” ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทุกข์ มีสองสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ คือ สิ่งที่อยากดึงเข้าหรือ “โลภะ” และสิ่งที่อยากผลักออกหรือ “โมหะ” ทั้งสองสิ่งนี้จัดเป็น “ตัณหา” การที่เรามีทั้งสองสิ่งนี้เพราะว่าเรามีการยึดถือ ยึดว่าสิ่งนั้นดี สิ่งนี้เลว สิ่งที่เราเข้าไปยึดมีอยู่ 4 อย่าง ได้แก่ กามุปาทาน สีลพัตตุปาทาน ทิฏฐุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน แล้วทำไมเราจึงยึดสิ่งเหล่านี้ เพราะว่าเราไม่รู้ความจริง “เพราะโง่จึงยึด เพราะยึดจึงอยาก เพราะอยากจึงทุกข์” นิโรธเป็นผลที่เกิดการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ซึ่งต้องอาศัยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งไม่ใช่การไปดับตัณหาเท่านั้น แต่คือกระบวนการศึกษา ศีล สมาธิ ปัญญา และการปฏิบัติวิปัสสนา ภาวนา
​สหายคนที่สาม “ปฏิจจสมุปบาท” จริงๆ แล้วหากจะให้เห็นภาพชัดเจน สามารถเปรียบธรรมะเป็นระเบิดลูกหนึ่ง “ปฏิจจสมุปบาท” คือการรื้อระเบิดลูกนั้นว่ามีสิ่งใดที่ประกอบขึ้นมาเป็นระเบิดบ้าง แต่ในความเป็นจริงแล้วการใช้ระเบิดเราแค่ถอดสลัก คลายกระเดื่อง ถ่วงเวลา แล้วจึงขว้างใส่ศัตรู เช่นเดียวกับ “ปฏิจจสมุปบาท” ในทางปฏิบัตินั้นเราอาศัยแค่ 4 วรรคทองเพื่ออธิบาย “หนึ่ง สิ่งทั้งหลายอิงอาศัยกันเกิด สอง อิงอาศัยกันดับ สาม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองโดยโดดเดี่ยว สี่ มันจึงเป็นเช่นนั้นเอง” สิ่งต่างๆ ที่มันเกิดเพราะมันมีปัจจัยที่ทำให้มันเกิด แล้วหากเหตุปัจจัยถึงพร้อมมันก็จะดับ ไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่มันเกิดขึ้นเองอย่างโดดเดี่ยว และมันจึงเป็นเช่นนั้นเอง
​ท่านทิ้งท้ายด้วยเรื่องของ “ทาน” หากพูดถึงเรื่องการทำทานแล้วท่านกล่าวว่า “วัตถุทาน” หรือการให้ข้าวของเงินทอง สร้างวัดวาอาราม อย่างไรก็ตามก็สู้ “อภัยทาน” ไม่ได้ เพราะอภัยทานเป็นการตัดภพ ตัดชาติ ที่จะตามจองล้างจองผลาญกัน แต่อย่างไรก็ตาม อภัยทานก็ยังสู้ “ธรรมทาน” ไม่ได้ ธรรมทานไม่ได้หมายถึงเราต้องไปสั่งสอนคนอื่น แต่เป็นธรรมทานที่เราทำให้กับตนเอง อย่างเช่นในวันนี้ที่เรามาฟังธรรม “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”เราและท่านทั้งหลายกำลังเข้ามารับธรรมทานอยู่นั่นเอง
​สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดี ๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังธรรมบรรยายในรูปแบบ New Normal จำนวน 80 ที่นั่ง ลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/QFeQK7FnZWsnDCmE8 เพื่อสำรองที่นั่ง หรือติดตามรับชมผ่านระบบ live สด ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. ทางช่องทาง facebook fanpage CPALL และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน

อ่านแล้ว128 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.