โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ” กองทัพภาคที่ ๑ ได้สานต่อพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ อ. พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบบ้าน และได้กรุณามอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับเจ้าของบ้าน
ไว้เพื่อเป็นที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน ให้กับพลทหาร ขวัญ สุขสุวรรณ สังกัด ร้อย บก.ทภ.๑ บ้านเลขที่๑ ม.๖ ต.บางยอ อ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ เนื่องจากบ้านได้ประสบเหตุไฟไหม้ทั้งหลัง เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๓ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและการดูแลสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ ภายใต้โครงการซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ในชุมชนแออัด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ๒๕ จังหวัดภาคกลาง ของกองทัพภาคที่ ๑ เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

โดยมี พล.ต. ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑

พ.อ.วณัฐ ลักษณสิริ ผู้บังคับการกรมพัฒนาที่ ๑

พ.อ. ธนิศร ลิ่มมั่น เสนาธิการกรมพัฒนาที่๑

พันเอก สุทธิชัย ไชยเขตต์ผอ.กกร.ทภ.๑

มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ

และ ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านเลขที่ ๑ ม.๖ ต.บางยอ อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

อย่าลืมติดตามการประมวลภาพการส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว207 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.