” กองทัพภาคที่ ๑ ห่วงใยทุกข์สุขพระภิกษุสงฆ์อาพาธและมาตราการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

” กองทัพภาคที่ ๑ ห่วงใยทุกข์สุขพระภิกษุสงฆ์อาพาธและมาตราการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ “

กองทัพภาคที่ ๑ ร่วมกับรายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

คุณศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ มูลนิธิมวลชนทัพภาค ๑ จัดหาหน้ากากอนามัยถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน และเครื่องอุปโภคบริโภคได้แก่ ข้าวหอมมะลิ จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม น้ำปลา ๒๔๐ ขวด ,น้ำมันพืช ๑๒๐ ขวด และ นมจืด ๑,๔๔๐ กล่อง สำหรับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 และช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

พลโท ธรรมนูญ วิถี

แม่ทัพภาคที่ ๑ ประธานพิธี ถวายหน้ากากอนามัยพระภิกษุสงฆ์ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่
พันเอก นายแพทย์ มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรโรงพยาบาลสงฆ์
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลสงฆ์

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว167 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.