กองทัพภาคที่ ๑ ยังคง มุ่งมั่นในการปกป้องแผ่นดินไทยและประชาชน อย่างไม่เคยหยุดพัก ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง การป้องกันการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเข้าสู่การระบาดของ covid-19 อีกครั้ง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

กองทัพภาคที่ ๑ ยังคง
มุ่งมั่นในการปกป้องแผ่นดินไทยและประชาชน
อย่างไม่เคยหยุดพัก ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง การป้องกันการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเข้าสู่การระบาดของ covid-19 อีกครั้ง
สิ่งที่พวกเรากำลังทำ
ไม่ว่าจะเป็น ให้กำลังพลลาดตระเวน เพิ่มความถี่และเพิ่มกำลังทหารในการลาดตระเวนตลอด ๒๔ ชม. มีการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทาง ช่องทางท่าข้ามตามธรรมชาติ การติดตั้งเครื่องมือป้องกันการข้ามแดน ลวดหนาม กำแพง ติดตั้งไฟส่องสว่างด้วยโซล่าเซลล์ในพื้นที่ล่อแหลมที่ใช้เป็นเส้นทางในการหลบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และจะดำรงความต่อเนื่องในการเฝ้าตรวจและระวังป้องกัน COVID-19 ตามแนวทาง ศบค.อย่างเต็มที่ ทั้งหมดนั้นเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทั้งชีวิต สุขอนามัย ของพี่น้องคนไทยทุกคน
ตามนโยบายของ
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ/ผบ.ศปก.ทบ.และ พลโท ธรรมนูญ วิถี มทภ.๑ /ผบ.ศปก.ทภ.๑
ในเรื่องมาตราการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบโดย
พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 /ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์
คณะที่ร่วมลงพื้นที่
นายชาตรี จันทร์วีระชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พันเอก วุทธยา จันทมาศ
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
พันเอก ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พันตำรวจเอก ปฐม อุ่นอบ
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔
ร้อยเอก ราตรี จุลนีย์
ผู้บังคับกองทหารพรานที่ ๑๔๐๗
จ่าเอก แก้ว คงวงษ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นาย ชัยชาญ มูลมาก
จ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พันตำรวจตรี สันติ อ่อนน้อม สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์

พร้อมร่วมประชุมส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตรวจแนวเครื่องกีดขวางป้องการลักลอบคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและเน้นย้ำ กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของ ฉก.จงอางศึก
กวดขันอย่างเข้มงวดและตรวจ X-RAY ทุกพื้นที่และในชุมชนหมู่บ้านตรวจเช็คแรงงานคนต่างด้าว
ทุกตารางนิ้วเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิต สุขอนามัยของพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตกพร้อมมีการประชุม
ส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา อ. เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และลงตรวจพื้นที่
ตรวจจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ช่องทางอ่างเก็บน้ำเขาคันหอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
จุดตรวจประชารัฐ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
จุดตรวจชุมชนบ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
จุดเฝ้าตรวจช่องทางวังเป้า อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว96 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.