การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและอยู่อาศัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและอยู่อาศัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง

Cr. Website : กรมธนารักษ์

อ่านแล้ว68 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.