จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ในเทศกาลเข้าพรรษา ส่งเสริมการทำความดี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ในเทศกาลเข้าพรรษา ส่งเสริมการทำความดี วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 06.30 น. ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเจพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันอาทิตย์ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนและ

พุทธศาสนิกชน ได้ประกอบคุณงามความดี และความเป็นสิริมงคลของชีวิต โดยมีพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสนี้ พุทธศาสนิกชนได้รับฟังการแสดงสัมโมทนียกถา จากพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงธรรมมะ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรทุกคน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว271 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.