ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานบริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด,นักศึกษา ปปร.รุ่นที่24 มอบเงินอีกจำนวน 100,000.บาท เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท่านศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้รับมอบ ในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 22 ปี

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานบริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด,นักศึกษา ปปร.รุ่นที่24 มอบเงินอีกจำนวน 100,000.บาท เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท่านศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้รับมอบ
ในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 22 ปี

ในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบ 22 ปี
โดยในโอกาสนี้ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 24 ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินของรุ่นจำนวน 100,000 บาทพร้อมด้วย ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานบริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด,นักศึกษา ปปร.รุ่นที่24 มอบเงินอีกจำนวน 100,000.บาท เพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท่านศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อ่านแล้ว421 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.