“ต้อนรับทหารใหม่เข้าบ้านในรั้วกองทัพภาคที่ ๑”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

“ต้อนรับทหารใหม่เข้าบ้านในรั้วกองทัพภาคที่ ๑”

” กองทัพบกมีการจัดกิจกรรมเปิดค่ายและหน่วยฝึกทหารใหม่
“ Open House “
ให้ครอบครัวและญาติเข้าเยี่ยมชม ได้รู้จักผู้บังคับหน่วยทหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นสถานที่ความเป็นอยู่ทหารใหม่ “

ระหว่าง ๑- ๓ กันยายน ๒๕๖๓ กองทัพบกจะดำเนินการรับทหารใหม่ผลัด ๑/ ๖๓ ที่ผ่าน
การตรวจเลือกทหาร
เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓ เข้ามาประจำการในหน่วยทหารทั่วประเทศ โดยนโยบายการดูแลทหารใหม่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา ภายใต้มาตรการป้องกันCOVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 โดยขณะนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคคลากร สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเข้าประจำการอย่างครบถ้วน

สำหรับทหารใหม่ขอให้ไปรายงานตัวตามวันเวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในหมายหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.40) ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอหรือศาลากลางจังหวัด จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเดินทางไปยังมณฑลทหารบก และเข้าประจำการ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ โดยทางราชการจะมีการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ณ สถานที่รายงานตัว พร้อมกับจัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกให้ร่วมเดินทางไปส่งทหารใหม่ถึงหน่วยฝึกในค่ายทหารด้วย

ในปีนี้กองทัพบกจะมีการจัดกิจกรรมเปิดค่ายและหน่วยฝึกทหารใหม่ “ Open House “ให้ครอบครัวและญาติเข้าเยี่ยมชม ได้รู้จักผู้บังคับหน่วยทหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เห็นสถานที่, ความเป็นอยู่, รับทราบกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ ,การฝึกอาชีพเสริม ,การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย โดยเฉพาะนโยบายของกองทัพบกที่เพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการได้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพมากยิ่งขึ้น เช่น การสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบ ที่สำคัญในระหว่างประจำการจะมีการส่งเสริมให้เข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศเพื่อได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เป็นนักเรียนนายสิบทหารบกต่อไป รวมทั้งการจัดโครงการลบรอยสักทหารกองประจำการและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับผู้ที่มีรอยสักเพื่อลดข้อจำกัดในการเข้ารับราชการ เป็นต้น

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และสอดรับกับภารกิจทางทหาร ในปีนี้กองทัพบกได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น โดยลดเวลาการฝึกเหลือ 6 สัปดาห์ แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย

โดยการฝึกทหารใหม่ในสถานการณ์ COVID-19 กองทัพบกได้มีมาตรการรองรับในทุกมิติ เริ่มจากการคัดกรองตั้งแต่แรกที่มารายงานตัว มีการจัดทีมรักษาพยาบาลดูแลตลอดช่วงการฝึก

 อย่าพลาดติดตามชมการประมวลภาพต้อนรับทหารใหม่เข้าบ้านในรั้วกองทัพภาคที่ ๑ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว203 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.