จ พิษณุโลก กอ.รมน.ภาค 3 มอบรางวัลสื่อโซเซียลฯดีเด่น เว็บไซต์ เกาะติดข่าวโควิด- 19

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

จ พิษณุโลก กอ.รมน.ภาค 3 มอบรางวัลสื่อโซเซียลฯดีเด่น เว็บไซต์ เกาะติดข่าวโควิด- 19
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนสิงหาคม นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนดีเด่น ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
ทั้งนี้ ประกาศเกียรติคุณ ลงนามโดย พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (ผอ.กอ.รมน.ภาค.3)
ซึ่งมีผู้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย นางพัชรินทร์ จันทรานนท์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดพิษณุโลก ประเภทสื่อวิทยุ นายปรีชา นุชจรัส ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และนายมังกร จีนด้วง บรรณาธิการเว็บไซต์ ประเภทสื่อโซเซียลมีเดียทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (กอ.รมน.ภาค 3 ) มอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)จังหวัดพิษณุโลก พิจารณาคัดเลือกสื่อมวลชนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง โดยยึดมั่นจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ตามนโยบายรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์ COCID-19 อย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบแล้ว พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก(ท) ในฐานะตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวอีกด้วย ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

อ่านแล้ว326 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.