ปปง. ส่ง รองเลขา ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนาม ครั้งที่ 8

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง.ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนเลขาธิการ ปปง. เข้าประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนาม ครั้งที่ 8 (THE 8th MEETING OF VIEATNAM – THAILAND JOINT WORKING GROUP ON POLITICAL AND SECURITY COOPERATION)

ข่าว02

โดยการประชุมครั้งนี้มี  พลเอกทวีป  เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายประเทศไทย ส่วน ประธานฝ่ายเวียดนาม คือ Mr.  Bui Van Nam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23-26ส.ค. ที่ เมือง Thanh Hoa สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข่าว03

ด้าน พล.อ.ทวีป ประธานฝ่ายประเทศไทยกล่าวว่า การประชุมดังกล่าว เป็นการสานความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม โดยมีสาระสำคัญคือเรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้าย ซึ่งในปัจจุบัน เหตุการณ์ ก่อการร้ายได้เริ่มขึ้นในหลายประเทศ ทางประเทศไทย เวียดนาม และอีกหลายประเทศในอาเซียน ต้องร่วมมือเพื่อยับยั้ง ป้องกัน การก่อการร้าย โดยหาจุดเริ่มต้น คือช่องทางการเงินที่เปรียบเสมือนท่อน้ำเลี้ยง ให้กลุ่มก่อการร้ายต่างๆ ซึ่งเงินสนับสนุนส่วนใหญ่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย และใช้วิธีฟอกเงินนำกลับมาเพื่อ เป็นเงินสนับสนุนกลุ่มต่างๆ

ข่าว05

อ่านแล้ว1323 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.