” พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันก็จะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิป..19 นาที

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น.

เนื่องในโอกาสวันมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

” พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันก็จะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า”

“เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นสำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดได้”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร์ในพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่๑ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ณ บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ ณ บ้านทุ่งเสือโทน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พระองค์ทรงห่วงใยป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพราะเป็นมรดกโลก จึงทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้กองทัพภาคที่ ๑ โดยกองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ได้มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ ๙ กองกำลังสุรสีห์
พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์
เป็นหน่วยดำเนินงานตามพระราชดำริ จัดกำลังพลปฎิบัติหน้าที่ชุดประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการจัดกำลังพลจาก กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๙ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพบ้านทิพุเย ประกอบด้วย ๖ โครงการ ดังนี้
๑.โครงการธนาคารข้าว
๒.โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
๓.โครงการทอผ้าไหมจกลายกระเหรี่ยง
๔.โครงการปักผ้า
๕.โครงการปักผ้าพื้นเมืองชาวเมี่ยน
๖.โครงการจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก…วันศุกร์นี้ ประมวลภาพ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
และรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่าน
พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์
มาพูดคุยประวัติความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทิพุเย และภารกิจในความรับผิดชอบของกองพลทหารราบที่ ๙ กองกำลังสุรสีห์ ในพื้นที่ภาพและบรรยากาศ
อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว242 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.