ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563  รักเอยรักลูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

            ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563  รักเอยรักลูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 

                     วันที่ 12 สิงหาคม 2563  เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563  รักเอยรักลูก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563  ณ ศาลาเอนกประสงค์ สวนสุขภาพ สระศาลาลอย ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ   นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์  ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 พล.ต.ต. ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

                ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563  รักเอยรักลูก  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563  พิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็กในครอบครัวยากจนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติ ที่ประชาชนทุกภาคส่วนจะได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างที่สุดมิได้  และเป็นอีกวาระหนึ่งที่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ด จะได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว226 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.