ร้อยเอ็ด …มทบ.27 ขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และปฏิบัติ พร้อมถ่ายทอดให้เกษตรกรสู่ความสำเร็จ

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

                ร้อยเอ็ด …มทบ.27 ขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และปฏิบัติ พร้อมถ่ายทอดให้เกษตรกรสู่ความสำเร็จ 

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2563  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางติดตามการขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี ที่ ศูนย์เรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี ที่ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 27  ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27  พร้อมคณะนายทหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และให้มูล

            ทั้งนี้  โครงการทหารพันธุ์ดี ได้บันทึกข้อตกลงร่วมการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการวิจัย ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขยายขอบเขตต่อยอดผลงานการวิจัยให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และชุมชนโดยรวมในวงกว้าง  ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการวิจัย รวมถึงการลงมือปฏิบัติจริง และเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งต่อเกษตรกรรายย่อย บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ จัดการด้านสถานที่ฝึกอบรมทางวิชาการการ,ถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ให้มีความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น .

            ขณะนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี ได้บริหารจัดการแบบโคก หนอง นาโมเดล  จัดทำฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 สายพันธุ์มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และแปลงเกษตรอินทรีย์ พืช ผัก สวนครัว ปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ดไข่  และนำส่งขายในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงในราคาถูก เป็นต้น

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว229 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.