นายก ใช้ อำนาจ ม.44 พักราชการ สุขุมพันธ์ และ นพ.เปรมศักดิ์ ด้าน หมอเปรม โพสต์ ดีใจที่กลับมาเป็นประชาชนอีกครั้ง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

วันนี้ 25 ส.ค. 59 พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกัฐมนตรี ได้มีคำสั่งในราชกิจจานุเบกษา ให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร    และ นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ระงับการปฏิบัติราชการ หรือหน้าที่ในกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวโดยยังไม่พ้นจากตําแหน่ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่ง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างนี้

ข่าว3

ทั้งนี้จากกรณี  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ ขององค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย มูลกรณีเป็นเรื่อง เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือมีพฤติกรรมซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย แม้นยังไม่อาจสรุปความผิดได้ แต่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอยู่ในความสนใจของประชาชน และมีการดําเนินการ ไปแล้วในระดับ   เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจง พิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างโปร่งใสไม่เป็นที่ครหา และเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน ตลอดจนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อราชการแผ่นดิน

ข่าว2

หลังคำสั่งออกได้ไม่ถึง 10 นาที ด้าน นพ.เปรมศักดิ์ ได้ออกมาโพสต์ ข้อความแสดงความคิดเห็น ทางเฟซบุ้คว่า ตนเอง น้อมรับคำสั่งตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  แม้กรณีที่ตนเองถูกกล่าวหายังไม่สามารถสรุปความผิดได้ แต่เนื่องเป็นเรื่องที่สนใจ ของประชาชน เพื่อไม่ให้เป็นที่ครหา ก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วทุกประการ ซึ่งตนเองก็สบายใจในการต่อสู้กับข้อกล่าวหาต่างๆฐานะประชาชนคนหนึ่ง จะได้ไม่มีใครคิดว่าตนเองเอาตำแหน่งมาปกป้องจะไดหมดสิ้นข้อกังขาใดๆ

โดย นพ.เปรมศักดิ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ผมนั้นเป็นมาหลายอย่าง เป็นอดีตนักเรียนแพทย์ เป็น ส.ส.หลายสมัย เป็นพระ ล่าสุกเป็นนายกเทศมนตรี และตอนนี้ผมดีใจที่ได้เป็นนายเปรมศักดิ์ ประชาชนคนเดินดินคนหนึ่ง

ข่าว12

 

อ่านแล้ว1677 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.