พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออุทิศให้ “ป๋า”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
   ข่าวประชาสัมพันธ์

 " หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออุทิศให้ " ป๋า " 

พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป
เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้มอบหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออุทิศให้ “ป๋า”

แด่..คุณศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ณ สำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้บันทึกเทปรายการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ โครงการ
” สานใจไทย สู่ใจใต้ ”
สามารถปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี คิดดี และทำดี พลังแห่งความดีของเยาวชนจะเป็นรากฐานที่แข็งแรง และมั่นคงของความร่มเย็นและสันติสุขมาโดยตลอดเวลาในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออุทิศให้ ” ป๋า ” ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินจะวางหนังสือเล่มนี้จัดทำขี้นเพื่ออุทิศให้ ” ป๋า “
ไว้บนพานวางไว้หน้าหิ้งพระและกราบไหว้ระลึกถึงบุญคุณ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่อบรมสั่งสอนทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินมาโดยตลอดเวลาในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปปัจจุบัน รายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการเพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นยำ
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน
และที่สำคัญที่สุดรายการคืนคุณให้แผ่นดินไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและรายการคืนคุณให้แผ่นดินไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกอย่างโดยเด็ดขาด

รายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการเพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

” คนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “

ข้อความบางส่วนหนังสือเล่มนี้จัดทำขี้นเพื่ออุทิศให้ " ป๋า "

 เป็นสัจธรรมที่ว่าเมื่อมีบวกก็ต้องมีลบในคำว่า " โอกาส " นั้น ก็เช่นเดียวกันมีทั้งด้านมืดและด้านสว่าง 

ด้านมืด คือ การขาดโอกาส มีแต่ความมืดมน ไร้คู่คิด ไร้ผู้อุปถัมภ์ ไร้แสง ไร้ดาวส่องทาง ทำให้เศร้าและสิ้นความหวัง
แต่ตรงกันข้าม ถ้าใครได้มีโอกาส คนๆนั้นจะมีคนเห็นเหมือนคนที่ได้รับแสง มีโอกาสที่จะก้าวเดินตาม ความฝันไปสู่ความสุขความเจริญ เป็นชีวิตเปี่ยมไปด้วยความหวังและความสำเร็จ
โอกาสเป็นแสงสว่าง ผู้ให้เปรียบดั่งดวงอาทิตย์ ที่คอยส่องสว่างให้กับชีวิต ให้โอกาสเพื่อความเจริญเติบโตในด้านต่างๆต่อไป ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้พวกเราคิดถึง ” ป๋า ” ขึ้นมา
ถึงตรงนี้คงมีคนสงสัยว่า พวกเราพูดถึง ” ป๋า ” มาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดปากแล้ว ” ป๋า ” ท่านนี้เป็นใครกัน
เราจึงขอแนะนำว่าลองอ่านหนังสือเล่มนี้ ได้สัมผัสกับเหรียญที่ศิลปินแห่งชาติตั้งใจประดิษฐ์มา เพื่อ ” ป๋า ” และฟังเพลงไพเราะจาก ” ซีดี ” ที่กรมดุริยางค์ทหารบก เตรียมไว้ให้ เมื่อได้รับแจกหนังสือเล่มนี้
แล้วท่านจะได้รู้ว่า ” ป๋า ” ผู้ให้โอกาส ท่านนี้คือใคร

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออุทิศให้ ” ป๋า ”

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว222 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.