ชลประทานที่ 6 หลังเร่งตัดยอดน้ำในลำน้ำยัง ทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลง ส่งผลดีแก้มลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้ำเก็บกักไว้ใช้

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

              ชลประทานที่ 6  หลังเร่งตัดยอดน้ำในลำน้ำยัง ทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลง ส่งผลดีแก้มลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้ำเก็บกักไว้ใช้

                  นายศักดิ์ศิริ  อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานชลประทานที่ 6     ได้วางแผนกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลำน้ำยัง ปี 2563 จากอิทธิพลพายุซินลากู เมื่อวันที่ 31 กค.-2 ส.ค 63 ที่ผ่านมาทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำยังตอนบนและตอนล่าง โดยมีฝนตกหนักวันที่ 1 ส.ค.63 ที่ อ.กุฉินารายน์ 70 มม. อ.สมเด็จ 70 มม. อ.ห้วยผึ้ง 107.3 มม. อ.เขาวง 105 มม. อ.เสลภูมิ 132 มม. อ.เมืองยโสธร 103 มม. ส่งผลให้น้ำท่าไหลบ่าจากตอนบนลำน้ำยังลงสู่ตอนล่าง ที่สถานีวัดน้ำ E92 จากระดับน้ำเดิมไม่ถึง 1 เมตร จนระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสูงสุดที่ระดับ 8.37 เมตร เมื่อเวลา 06.00 น. ของวันที่ 6 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา

                    นายศักดิ์ศิริ  อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวอีกว่า สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6 จึงได้ดำเนินการตัดยอดน้ำเพื่อลดระดับการไหลหลากล้นตลิ่งลำน้ำยัง จำนวน 3 จุด จุดแรกได้ทำการตัดยอดน้ำที่ประตูระบายน้ำบุ่งเบ้า ให้ไหลลงลำห้วยวังหลวง ระบายน้ำสูงสุดได้ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จุดที่ 2 ตัดยอดน้ำที่ประตูระบายน้ำกุดปลาเข็ง ไหลลงลำห้วยวังหลวง ระบายน้ำสูงสุดได้ประมาน 15 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และจุดที่ 3 ที่อาคารระบายน้ำฉุกเฉินบ้านบาก ได้ตัดยอดน้ำผันไปลง ที่ บึงเกลือ โดยการเปิดคันดินทำรางระบายน้ำกว้างประมาณ 23 เมตร ต่ำจากหลังคันดิน 1.80 เมตร พร้อมทำแนวป้องกัน โดยเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 63 มีน้ำไหลล้นข้ามสันรางระบายสูงประมาณ 30 เซนติเมตร อัตราการระบายน้ำประมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และระบายผ่านอาคารประตูระบายน้ำประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จึงทำให้มีน้ำกัดเซาะแนวตลิ่งด้านท้ายเสียหายบางส่วน ซึ่งเมื่อระดับน้ำลดลงแล้ว โครงการชลประทานร้อยเอ็ดจะเร่งรัดดำเนินการงานป้องกันตลิ่งและงานเรียงหินสันรางระบายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนด้านท้ายน้ำยังไม่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ และจากการดำเนินการตัดยอดน้ำทั้ง 3 จุด ทำให้สามารถระบายน้ำจากลำน้ำยังได้ประมาณ 28 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือประมาณ 2.40 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ส่งผลให้สามารถช่วยลดระดับน้ำในลำน้ำยัง  ไม่เพิ่มสูงขึ้นได้ประมาณ 45 เซนติเมตร และแนวโน้มขณะนี้ระดับน้ำในลำน้ำยังเริ่มทรงตัวและลดลงตามลำดับ หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้  การตัดยอดน้ำในล้ำน้ำยัง นอกจากจะช่วยให้น้ำในลำน้ำยังระบายไปลงแม่น้ำชีได้เร็วขึ้น ลดผลกระทบน้ำไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และเป็นการพร่องน้ำในลำน้ำยังทำให้มีพื้นที่ว่างสำหรับรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาเพิ่มได้อีก แล้วยังส่งผลดีช่วยผันน้ำเข้าไปเก็บกักที่ห้วยวังหลวง บึงบ่อแก บึงเกลือ บึงกุดปลาคูณ และแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมกันประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้เกษตรกรมีปริมาณน้ำเก็บกักไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างไม่ขาดแคลน   

               สำนักงานชลประทานที่ 6  ขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ได้ที่เว็บไซต์ http://rio6.rid.go.th/new/ หากต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านท่าน ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเครื่องจักรเครื่องมือ และกำลังคนไว้พร้อมสำหรับช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดอุทกภัย

////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด 

อ่านแล้ว214 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.