…เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียงใน จชต.

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

…เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียงใน จชต.
จังหวัดปัตตานี เมื่อ 5 ส.ค. 63 เวลา 13.00 – 17.00 น. โดย พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร./หน.คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมพุทธศาสนา กอ.รมน.ภาค 4 สน.พร้อมด้วย คุณบงกช กาญจนแก้ว ประธาน พสบ.รุ่น 6, นายปฏิพัทธ หนักแดง ผญบ.บางโกระ, คุณเพ็ญพิมล แก้วแกมเพชร สมาชิกสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดปัตตานี/จนท.อสม.บ้านควนโนรี, คุณประทุมพร บุญมา, คุณรัตนาวรรณ สมบูรณ์ จนท.อสม.บ้านบางโกระ และ พ.ต.สมใจ สุทธิการ ผบ.ร้อย.4302 ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ตามจุดต่างๆ ดังนี้ ในพื้นที่ ต.ช้างไห้ตก จำนวน 12 ราย ในพื้นที่ ต.บางโกระ จำนวน 7 ราย ในพื้นที่ ต.ควนโนรี จำนวน 4 ราย รวมทั้งหมด 23 ราย ทั้งนี้ได้มอบ ถุงยังชีพ, แพมเพิส, แผ่นซึมซับ, กระบอกใส่ปัสสาวะสำหรับเพศชาย หม้อนอนพลาสติก และถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล ทั้งนี้คณะดังกล่าวนี้ จะเดินทางไปให้กำลังใจผู้ป่วยในพื้นที่อื่นๆ อีกต่อไป…///

อ่านแล้ว183 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.