จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ เวลา 11.30 น วันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตต์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สโมสรโรตารี่จังหวัดร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ สภาสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมเกล้า รับเสวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์มาเป็นปีที่ 22 สภาสังคมสงเคราะห์จึงถือโอกาสนี้ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดชมรมแม่บ้านมหาดไทย สมาคมชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ เด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคม 2563 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลและได้รับความร่วมมือจากจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยวันนี้ได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 109 คน พร้อมชุดของใช้ส่วนตัว อีกคนละ 1 ชุด

////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว /ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก. ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว210 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.