จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
    จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานสักกัดกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภออาสามารถ และองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา จัดกิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
    เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ที่ หนองโซ้ง บ้านรวมไทย หมู่ที่ 4 ตำบลโหรา อำเภออาสามารถ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด อำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
    ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ สำหรับพันธุ์ปลาที่ปล่อยในครั้งนี้ เป็นปลากินพืช ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 370,000 ตัว ปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองโซ้ง นอกจากนี้ยังได้ปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 500,000 ตัว เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำที่สำคัญก่อเกิดอาชีพด้านการประมงและเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น สร้างกิจกรรม เสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วมตลอดจนปลุก จิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรประมงที่มีอยู่ ในท้องที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผลผลิตยั่งยืนตลอดไป โดยหนองโซ้ง
   ปลาที่ปล่อยในวันนี้ จำนวน 350,000 ตัว ประกอบด้วย ปลายสร้อยขาว จำนวน 250,000 ตัว

ปลานวลจันทร์ จำนวน 100,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม จำนวน 20,000 ตัว
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว367 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.