พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” และกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.211 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ราษฎร ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” และกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนให้เป็นที่ประชุมในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ จบ.211 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติอเนกประสงค์ 60 ปี นิคมแพร่ขาหยั่ง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อ่านแล้ว201 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.