ร้อยเอ็ด จัดงานรวมพลังใจศิลปินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ร้อยเอ็ด จัดงานรวมพลังใจศิลปินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานรวมพลังใจศิลปินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี การจัดงานรวมพลังใจศิลปินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคนไทยทั้งชาติ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐและทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนทุกหมู่เหล่า และเมื่อถึงวันสำคัญต่างๆ เราจะร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติกิจกรรมการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงให้เห็นถึงพลังความรักสามัคคีแสดงออกถึงการยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพสกนิกรชาวไทย และเพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และมีคุณูปการต่อประเทศอย่างอเนกอนันต์ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ,การกล่าวถวายพระพรชัยมงคล,การแสดง ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน,การรำถวายพระพร,การแสดงโขน,และการแสดงดนตรีร่วมสมัย อีกด้วย

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว186 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.