มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 277 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฝึกปฏิบัติสมาธิตามหลักพระพรหมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10( ธรรรมยุต เป็นประประธานในพิธีเปิดสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 277 ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานพิธีปฐมนิเทศ พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ผศ.ดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก นายรัฐนันท์ หาญประสิทธิ์คำ ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 277 กล่าวว่า การเปิดสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 277 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ พระพรหมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เนื่องในอายุวัฒนะมงคล 101 ปี วันที่ 7 มกราคม 2564 และเพื่อเปิดสอนหลักสูตรสมาธิ ตามแนวทางพระพรหมมงคลญาณ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร แก่ อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวม 2 หลักสูตร คือหลักสูตร วิทันตสมาธิ และ หลักสูตร สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต ในการนี้ พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ได้มอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก สำหรับผู้มีจิตศรัทธาในการสนับสนุนการก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 277 กล่าวแสดงสัมโมทนียกถา และทำพิธีเปิดป้ายสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 277

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

อ่านแล้ว571 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.