ถนนนี้กำนันจอง จังหวัดนนท์ตั้งถนนเชิดชูเกียรติ อดีตกำนันคนดังของจังหวัด บริจาคที่ดินสร้างถนนตัดผ่านเป็นทางลัดเชื่อม 3 จังหวัด

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

นนทบุรี : วันที่ 30 ก.ค.63 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา จังหวัดนนทบุรีเปิดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งจัดงานที่ถนนสายกำนันสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งเป็นถนนคสล.เชื่อมต่อระหว่างถนนสาย 346 กับถนนทางหลวงชนบท สาย นบ.3015 ระยะทาง 1.856 กิโลเมตร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ อดีตกำนัน ต.ขุนศรี กล่าวว่า ก่อนที่ตนเองจะเกษียณตำแหน่งกำนันตำบลขุนศรี เมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้น ตนได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ความไม่สะดวกของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากถนนมีความคับแคบไม่เหมาะสมกับในสภาวะปัจจุบันที่มีผู้ใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก ประกอบกับตนเองมีที่ดินแปลงหนึ่งที่สามารถใช้สร้างถนนตัดผ่านเป็นเส้นทางเชื่อมการเดินทางติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีได้ถึง 3 จังหวัด คือ เชื่อมติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี ตำบลหน้าไม้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลลาดบัวหลวง และจังหวัดนครปฐม ในส่วนของตำบลบางเลน ซึ่งตนเองยอมที่จะเสียสละที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งมูลค่าในตอนที่บริจาคนั้นไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาทอย่างแน่นอน ตนเล็งเห็นว่าถ้าหากมีการสร้างถนนตัดผ่านตรงจุดดังกล่าวแล้ว จะเกิดประโยชน์มหาศาลกับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก เพราะที่จุดศูนย์กลางที่เชื่อมต่อได้กับหลายจังหวัด จึงได้ทำเรื่องถึงทางจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณาโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวขึ้น โดยมีข้อแม้ว่า เมื่อถนนสายดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ ตนขอให้ทางกรมโยธาธิการ ตั้งชื่อถนนเป็นชื่อของตน เพื่อเป็นเกียรติคุณเชิดชูที่ตนได้ยอมเสียสละบริจาคที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้สร้างถนนส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน ซึ่งทางกรมโยธาธิการและทางจังหวัด ยอมรับและดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวจนแล้วเสร็จ จึงได้ตั้งชื่อถนนสายนี้ว่า ถนนกำนันสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ เพื่อเป็นเกียรติให้กับตนและครอบครัว สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก ส่วนชื่อถนนเส้นนี้จะเป็นชื่อถนนที่ยาวที่สุดของจังหวัดนนทบุรีหรือไม่ ตรงนั้นตนว่าไม่สำคัญกับว่าตนเองเป็นกำนันทำงานในพื้นที่มายาวนานกว่า 30 ปีมากกว่า จนกระทั่งเพิ่งเกษียญจากตำแหน่งกำนันมากเมื่อต้นปี ถนนก็ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดใช้อย่างเป็นทางการตามวัตถุประสงค์

นอกจากนี้ตนยังต้องการดำเนินนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อาศัยด้วยการปลูกต้นนนทรี ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรี จำนวน 250 ต้น ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร บนถนนสายกำนันสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ให้เป็นถนนที่มีความร่มรื่น สวยงาม ด้วยต้นนนทรีซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตลอดเส้นทางของถนนสายนี้ทั้งสองฝั่ง

อ่านแล้ว409 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.