“หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวง “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ทรงศึกษา และพระราชทาน แนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณสมบัติ ในการช่วยป้องกัน การชะล้าง และพังทลายของหน้าดิน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินไว้ อีกทั้งยังเป็นพืชบ้านของไทย ที่เกษตรกรสามารถปลูก และขยายพันธุ์ได้โดยง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอื่นๆ
สนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูดิน น้ำ และป่าไม้ ให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศ ให้กลับสู่สภาวะสมดุลทางธรรมชาติดังเดิม
หญ้าแฝก เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้า สามารถเจริญเติบโตได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ในเขตร้อนตั้งแต่ที่ราบจนถึงภูเขาสูง ทั้งในพื้นที่ดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำ หรือ ในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน
ลักษณะเด่นของหญ้าแฝก ระบบรากยาว
หยั่งลึกลงไปในดินเป็นแนวดิ่ง ป้องกันการพังทลายของดินช่วยกักเก็บน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน ระบบรากสามารถดูดซับและกรองของเสียไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำ
ช่วยบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติและยังดูดซึมธาตุอาหารพืชในดิน ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ
หญ้าแฝกเป็นกอหนาแน่น
ไม่แผ่ขยายรบกวนพืชอื่น สามารถปลูกติดต่อกันเป็นแนวยาวเหมือนรั้ว หรือ “กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งจะช่วยกักเก็บตะกอนดินที่ถูกน้ำพัดพามาให้ติดอยู่กับแถวหญ้าแฝก รวมทั้งชะลอความเร็วของน้ำ ทำให้น้ำซึมลงใต้ดินได้มากขึ้น
มีการแตกหน่อและใบใหม่อยู่เสมอ
ไม่ต้องดูแลมาก แข็งแรง และทนต่อการย่อยสลายเมื่อนำไปคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในแปลงผัก หรือ รอบต้นไม้จึงมีอายุการใช้งานนาน
ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อได้ตลอดปี
เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำและลำต้นเจริญ อยู่ต่ำกว่าผิวดินช่วยให้อยู่รอดได้ในสภาพต่างๆ
นำไปใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ง่าย ไม่ซับซ้อนลงทุนน้อย ผู้ปลูกสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ชนิดหญ้าแฝกในประเทศไทย
หญ้าแฝกมีกระจายทั่วโลกประมาณ 12 ชนิด และพบในประเทศไทย 2 ชนิด คือ หญ้าแฝกลุ่ม และ หญ้าแฝกดอน

  รายการคืนคุณให้แผ่นดินวันศุกร์นี้ ขอประมวลภาพเรื่องราวหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวงและกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ณ ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก กองพลทหารราบที่ ๙ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่าน
พลโท ธรรมนูฐ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
ประธานพิธีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
ฯ และรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์ ท่าน
พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
ประธานผู้ริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก กองพลทหารราบที่ ๙ สัมภาษณ์วัตถุประสงค์ในการเปิดศูนย์การเรียนรู้หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ฯ
กองพลทหารราบที่ ๙
มารับชมภาพและเรื่องราวในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
CR.. ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว282 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.