รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวง “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก “หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวง “

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนัก ถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ทรงศึกษา และพระราชทาน แนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณสมบัติ ในการช่วยป้องกัน การชะล้าง และพังทลายของหน้าดิน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินไว้ อีกทั้งยังเป็นพืชบ้านของไทย ที่เกษตรกรสามารถปลูก และขยายพันธุ์ได้โดยง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอื่นๆ สนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูดิน น้ำ และป่าไม้ ให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศ ให้กลับสู่สภาวะสมดุลทางธรรมชาติดังเดิม

หญ้าแฝก เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้า สามารถเจริญเติบโตได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ในเขตร้อนตั้งแต่ที่ราบจนถึงภูเขาสูง ทั้งในพื้นที่ดินที่มีความสมบูรณ์ต่ำ หรือ ในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ลักษณะเด่นของหญ้าแฝก ระบบรากยาวหยั่งลึกลงไปในดินเป็นแนวดิ่ง ป้องกันการพังทลายของดินช่วยกักเก็บน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน ระบบรากสามารถดูดซับและกรองของเสียไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำ ช่วยบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติและยังดูดซึมธาตุอาหารพืชในดิน ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ
หญ้าแฝกเป็นกอหนาแน่น ไม่แผ่ขยายรบกวนพืชอื่น สามารถปลูกติดต่อกันเป็นแนวยาวเหมือนรั้ว หรือ “กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งจะช่วยกักเก็บตะกอนดินที่ถูกน้ำพัดพามาให้ติดอยู่กับแถวหญ้าแฝก รวมทั้งชะลอความเร็วของน้ำ ทำให้น้ำซึมลงใต้ดินได้มากขึ้น มีการแตกหน่อและใบใหม่อยู่เสมอ ไม่ต้องดูแลมาก แข็งแรง และทนต่อการย่อยสลายเมื่อนำไปคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในแปลงผัก หรือ รอบต้นไม้จึงมีอายุการใช้งานนาน ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อได้ตลอดปี เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำและลำต้นเจริญ อยู่ต่ำกว่าผิวดินช่วยให้อยู่รอดได้ในสภาพต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ง่าย ไม่ซับซ้อนลงทุนน้อย ผู้ปลูกสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ชนิดหญ้าแฝกในประเทศไทย หญ้าแฝกมีกระจายทั่วโลกประมาณ 12 ชนิด และพบในประเทศไทย 2 ชนิด คือ หญ้าแฝกลุ่ม และ หญ้าแฝกดอน

รายการคืนคุณให้แผ่นดินวันศุกร์นี้ ขอประมวลภาพเรื่องราวหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวงและกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก กองพลทหารราบที่ ๙ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านพลโท ธรรมนูฐ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ประธานพิธีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ และรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติสัมภาษณ์ ท่านพลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ประธานผู้ริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก กองพลทหารราบที่ ๙ สัมภาษณ์วัตถุประสงค์ในการเปิดศูนย์การเรียนรู้หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ฯ
กองพลทหารราบที่ ๙ มารับชมภาพและเรื่องราวในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
CR.. ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว327 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.