เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

        เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

              ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย   คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน “พิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา” 

         นางนงรัตน์  คงเกษมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นองค์กรการกุศลมีภารกิจในการบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยพิบัติ การรับบริจาคโลหิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   เพื่อร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อประเทศชาติและเพื่อประชาชนชาวไทย  เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำ “โครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา” ขึ้น  เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  สร้างขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียน ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน รวมทั้งบทบาทของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

         การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนและมีความประพฤติดี จำนวน 110 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท

/////

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านแล้ว156 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.