” หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวง “

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

” หญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ของในหลวง “

” หญ้าแฝก…กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต “

พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่ ๑
ประธานพิธีเปิด
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ณ ศูนย์การเรียนรู้หญ้าแฝก กองพลทหารราบที่๙

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
ประธานผู้ริเริ่มโครงการศูนย์การเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก กองพลทหารราบที่๙

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกหญ้าแฝก ,ปลูกต้นไม้ต้นราชพฤกษ์ , ปล่อยปลานิลสายพันธุ์จิตรลดา ปลาตะเพียน จำนวน ๓๕,๐๐๐ ตัว

คณะผู้มาร่วมงานเปิดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศูนย์การเรียนรู้หญ้าแฝก กองพลทหารราบที่๙

  • พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองเเม่ทัพภาคที่ ๑ ( ๓ )
  • พลตรี มนัส จันดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑

พันเอก บรรยง ทองน่วม
รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙(๑)

พันเอก กานต์นาท นิกรยานนท์
รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙(๒)

พันโท กวินทร์ณัช เกิดสุข ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๙

  • นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
  • สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
  • ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ ๔ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ประมงจังหวัดกาญจนบุรี

-เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

  • กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาญจนบุรี

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนมวลชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้

๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

๒. เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด  พระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้

๓. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน รวมทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  การอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการนำหญ้าแฝกมาใช้อนุรักษ์ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

๔. เพื่อรณรงค์และส่งเสริม ตลอดจนสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กำลังพลและครอบครัวรวมทั้งประชาชน ในพื้นที่ในการใช้ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ความชุ่มชื้นในดิน ปรับปรุงสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ต่อไป
ประชาชนสามารถขอรับพันธุ์หญ้าแฝก ได้ที่ 098-6585549
กองพลทหารราบที่ ๙

อย่าพลาดติดตามชมประมวลภาพในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิต
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อ่านแล้ว216 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.