ติดตามงานขึ้นโครงสร้างพระสีวลีปางจกบาตรไม้มงคล สูง15 เมตร (สูงที่สุด)

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

ติดตามงานขึ้นโครงสร้างพระสีวลีปางจกบาตรไม้มงคล สูง15 เมตร (สูงที่สุด)
ดร.ธนารัชต์ สมคะเน ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน ติดตามดูงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระสีวลีองค์จกบาตร ไม้มงคล และแกะสลักองค์จำลองจากไม้ขนุน
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ
ศูนย์การเรียนรู้ จามจุรี เขาใหญ่อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน เดินทางมาติดตามความคืบหน้างานการขึ้นโครงสร้างพระสีวลีปางจกบาตร ไม้มงคล สูง 15 เมตร (สูงที่สุด) ที่จะตั้ง ณ ศูนย์การเรียนรู้จามจุรี เขาใหญ่ และเยี่ยมชมการแกะสลักพระสีวลีปางจกบาตรไม้ขนุนองค์จำลอง กับหลวงพ่อขาว และช่างแอ๊ด ช่างงานศิลป์ที่ลือชื่อ และมีผลงานระดับประเทศ งานคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ พร้อมที่จะ ได้กำหนดวันและจัดตั้งองค์พระสีวลี ไม้มงคล ที่มีความสูง 15 เมตร ณ ศูนย์การเรียนรู้จามจุรี ในโอกาสอันใกล้นี้ต่อไป

อ่านแล้ว547 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.