ชาวอำเภอเสลภูมิ อุ่นใจ สำนักงานชลประทานที่ 6 นำกระสอบทรายเตรียมรับมืออุทกภัยในลุ่มน้ำยัง

แบ่งปันข่าวนี้ :
แบ่งปันข่าวนี้ ...

โครงการชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 6 ทั้ง 5 จังหวัด เร่งบรรจุกระสอบทราย นำส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำหลากในลุ่มน้ำยัง ทำให้ชาวบ้านอุ่นใจ “ชลประทานอยู่เคียงข้างตั้งแต่อุทกภัยยังไม่เกิด” นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวว่า ตามที่ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการเตรียมการรับมืออุทกภัยของกรมชลประทาน โดยเน้นย้ำให้ทำงานแบบ “เข้าถึง เข้าพบ เข้าแก้” เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ทั้งนี้พื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซากที่สำนักงานชลประทานที่ 6 เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือลุ่มน้ำยัง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่าง ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การตั้งศูนย์เฉพาะกิจบูรณาการป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำยัง กำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ และได้จัดสรรทรัพยากร เครื่องจักรเครื่องมือเข้าประจำในพื้นที่ให้เพียงพอ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ถึงแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยัง จะอยู่ในสภาวะปกติ ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่าตลิ่งเฉลี่ยประมาณ 2-6 เมตร ประกอบกับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย จึงทำให้ยังมีช่องว่างเก็บกักน้ำได้อีกมากก็ตาม นายศักดิ์ศิริฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า โครงการชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) จำนวน 12 โครงการ ได้ร่วมกันสนับสนุนกระสอบทรายโครงการละ 1,000 กระสอบ รวมทั้งสิ้น 12,000 กระสอบ เพื่อนำไปเตรียมความพร้อมหากเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำยัง ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขนย้ายเข้าไปไว้ให้ประชาชนอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังคน ที่พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดอุทกภัย

ด้านนางสุวรรณรี วิสัยเกตุ ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่างาม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ชาวบ้านท่างามรู้สึกอุ่นใจมาก ที่กรมชลประทานได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาน้ำท่วม ถึงแม้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้เกิดน้ำท่วมแต่ชาวบ้านก็ตื่นตัวและมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะมีเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เข้ามาแจ้งเตือนสถานการณ์ และมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาประจำอยู่ในพื้นที่ ชาวบ้านต้องขอขอบคุณสำนักงานชลประทานที่ 6 ที่ได้นำกระสอบทรายเข้ามาประจำไว้ในหมู่บ้านก่อนที่น้ำจะมา เพราะถ้าหากน้ำหลากมาแล้วค่อยนำกระสอยทรายเข้ามาชาวบ้านจะไม่สามารถนำกระสอบทรายมาใช้ป้องกันน้ำท่วมได้เลย “ต้องขอขอบคุณกรมชลประทานที่อยู่เคียงข้างตั้งแต่อุทกภัยยังไม่เกิด”

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

อ่านแล้ว188 times!

แบ่งปันข่าวนี้ ...
แบ่งปันข่าวนี้ :

You May Also Like

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.